Verkoopsvoorwaarden

Alle facturen zijn netto en contant betaalbaar te Wervik. Klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling van de factuur op haar vervaldatum is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een  intrest verschuldigd van 3% per maand. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.

De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum maakt meteen en zonder ingebrekestelling alle andere facturen opeisbaar. Ingeval van betwisting van welke aard ook i.v.m. facturen is alleen de rechtbank van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.

Tot en met 7 zakken/pakken in totaal wordt een pakkettransport gebruikt. Vanaf 8 zakken/pakken wordt overgeschakeld op een voordelig pallettransport. Maximum 50 zakken/pakken op een pallet.

Bezorgkosten België:

€7,26 per zak/pak, inclusief 21% btw

€53,24 per pallet, inclusief 21% btw

Bezorgkosten Nederland:

€9,08 per zak/pak, inclusief 21% btw

€71,39 per pallet, inclusief 21% btw

Levertijd: 3 - 7 dagen